Upravna Zgrada Putizenjereing

ISTORIJAT

Postojanje i neprestano napredovanje naše kompanije traje duže od dve decenije. Apsolutna posvećenost i predanost fer poslovanju vremenom su rezultirale proširenjem proizvodnog kapaciteta, poslovnim uspehom i ostvarivanjem jakih veza sa našim saradnicima i klijentima. Iz godine u godinu sprovodili smo planove u dela, jačali, iskustveno se nadograđivali, širili ponudu naših usluga i održavali kvalitet gradnje i poslovanja na najvišem nivou. Svaka godina unazad za nas je značajna, no neke od njih smatramo presudnim.

0

Godina osnivanja kompanije. U početnom periodu osnovna delatnost kojom smo se bavili bila je izgradnja puteva i infrastrukture u niskogradnji, otud i naziv kompanije PUT INŽENJERING

0

Kupovinom šljunkare na Južnoj Moravi, započinjemo sa separisanjem i eksploatacijom šljunka.

0

Proširujemo domene i otvaramo prvu fabriku betona. U blizini fabrike betona gradimo upravnu zgradu, halu i pomoćne objekte, što će kasnije prerasti u naš proizvodno-administrativni kompleks u kome smo danas. Ugovaramo kapitalne projekte i modernizujemo građevinsku mehanizaciju i transportna sredstva.

0

Modernizujemo fabriku betona novim softverom za upravljanje proizvodnje betona i postižemo kompletnu automatizaciju dozatora cementa, frakcija i vode u procesu spravljanja betona. Kupujemo nove auto-miksere i pumpu za beton.

0

Zatvaramo šljunkaru i započinjemo radove na otvaranju kamenoloma na teritoriji opštine Bela Palanka.

0

Počinjemo proizvodnju prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata i građenje montažnih armirano-betonskih konstrukcija.

0

Kupujemo opremu i obezbeđujemo uslove za proizvodnju prednapregnutih ošupljenih ploča. Proširujemo proizvodni pogon i radimo rekonstrukciju poslovnih prostorija. U sastav opreme uključujemo mobilnu betonsku bazu, kapaciteta 100m3 /h.

0

Sertifikacija integrisanog menadžment sistema (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001).

0

U krugu fabričkog kompleksa postavljamo još jednu potpuno automatizovanu fabriku betona i postrojenje za recikliranje svežeg betona.

0

Modernizacijom kamenoloma dupliramo njegov kapacitet proizvodnje. Inovacijama i dopunom opreme i poboljšanjem fabričkih uslova povećavamo kapacitet i ubrzavamo proizvodnju prefabrikovanih elemenata.

0

Otvoren je pogon pored Niša i u Beogradu u Železniku.

0

Dobijamo CE znak za betonske elemente kao dokaz usaglašenosti proizvoda sa direktivama EU o bezbednosti proizvoda.

REFERENCE

SVE REFERENCE