Fabrike betona

FABRIKE BETONA

Naša prva fabrika betona počela je sa radom 2002. godine, a 2005. godine modernizovali smo je novim softverom za upravljanje proizvodnje betona i time postigli kompletnu automatizaciju dozatora cementa, frakcija i vode u procesu spravljanja betona. Kasnije smo u sastav opreme za beton uključili mobilnu betonsku bazu, kapaciteta 100m3 /h, još jednu stacionarnu, potpuno automatizovanu fabriku betona, laboratoriju i postrojenje za reciklažu svežeg betona.

Pogon za proizvodnju betona danas ima 3 baze:

  • dve stacionarne (kapaciteta mešanja 1m3 i 1,5m3 sveže betonske mase u jednom ciklusu)
  • mobilnu bazu (kapaciteta mešanja 2m3 sveže betonske mase u jednom ciklusu).

 Ukupan kapacitet proizvodnje betona je 200m3/h.

Za spravljanje betona koristimo drobljeni krečnjački agregat sa našeg kamenoloma, deklarisanih frakcija, kontrolisane vlažnosti. Kompletan proces proizvodnje i kontrole kvaliteta vršimo prema važećim standardima.

Posebnu pažnju posvećujemo stalnoj kontroli kvaliteta. U laboratoriji za tekuća ispitivanja vršimo ispitivanja svežeg i očvrslog betona i komponentalnih materijala. Vršimo ispitivanje pritisne čvrstoće betona, proveru granulometrijskog sastava agregata, proveru vlažnosti agregata i ispitivanje cementa (početak i kraj vezivanja i stalnost zapremine). Sva ispitivanja vršimo pod nadzorom akreditovanih laboratorija. Naša laboratorija usko sarađuje sa laboratorijom Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu i Centralnom putnom laboratorijom iz Novog Sada.

REFERENCE

SVE REFERENCE