Amiracki i bravarski pogon

ARMIRAČKI I BRAVARSKI POGON

Armirački pogon je značajan deo naše infrastrukture.  Nalazi se u zatvorenom prostoru u okviru fabričkog kompleksa i opremljen je savremenim mašinama za obradu glatke i rebraste armature i izradu svih vrsta uzengija.

Automatizovanom opremom i stručnim kadrom postižemo željeni učinak i brzinu koji zadovoljavaju naše potrebe (proizvodnja prefabrikovanih elementa i snabdevanje gradilišta potrebnom armaturom za pozicije koji se izvode na licu mesta). Pored obrade armature za sopstvene potrebe, vršimo uslužnu obradu armature po specifikaciji naručioca (sečenje, savijanje, izrada armaturnih koševa, transport i montaža na gradilištu).

Obradu armature vršimo brzo, stručno i kvalitetno, sa kompjuterskom preciznošću i dimenzijama po projektu.

Pored armiračkog pogona, u okviru proizvodnog pogona funkcioniše i bravarski sektor, sa potrebnom opremom za preciznu obradu čelika. Stručni tim vrši prepravke i izradu specijalnih dodataka za livenje prefabrikata, izradu pomoćnih metalnih elemenata pri montaži AB konstrukcije i druge procese za potrebe naše kompanije.

Amiracki i bravarski pogon

REFERENCE

SVE REFERENCE